Dutch Cane Corso Association (D.C.C.A)

Cane corso vereniging Nederland


Vereniging van én voor liefhebbers van de Cane Corso Italiano

www.canecorsovereniging.nl


De Dutch Cane Corso Association (DCCA) behartigt de belangen van de Cane Corso Italiano in Nederland. Dit doet zij door het bevorderen van de gezondheid en het welzijn van het ras, het proberen te voorkomen en bestrijden van erfelijke gebreken en het bevorderen van het contact tussen fokkers en liefhebbers van de Cane Corso. Ook geeft zij voorlichting, organiseert zij workshops, lezingen en evenementen. Bovenop al deze activiteiten geeft zij maandelijks een nieuwsbrief uit voor al haar leden.
Zij biedt u op haar website een breed scala aan informatie rondom de Cane Corso Italiano, mocht u echter nog vragen hebben, neemt u dan contact op met het DCCA bestuur.

BIJ DE DUTCH CANE CORSO ASSOCIATION (DCCA), EEN VERENIGING VAN EN VOOR FOKKERS EN LIEFHEBBERS VAN DE CANE CORSO ITALIANO EN HAAR WERKGROEPEN VOELT U ZICH ALS LIEFHEBBER VAN DIT RAS DIRECT THUIS!

Hoe het begon....

Samen met een aantal fokkers en liefhebbers van het ras hebben wij in de zomer van 2018 besloten een eigen rasvereniging op te gaan richten voor de Cane Corso Italiano in Nederland.

Vanaf dat moment zijn we eigenlijk non stop bezig geweest als team om iets moois neer te zetten wat we op dat moment naar onze mening miste in Nederland. Later hebben nog meer fokkers en liefhebbers zich bij ons aangesloten om samen verder te werken aan het succes van onze vereniging.


Met dat idee is de Nederlandse Cane Corso Vereniging ook wel bekend als de Dutch Cane Corso Association ontstaan. Wij hebben er bewust voor gekozen een Engelse naam te nemen zodat ook internationaal meer bekendheid wordt gecreëerd voor onze vereniging.


Ook hebben we in opdracht van de Raad van Beheer voor onze eigen fokkers een streng fokreglement opgesteld waarbij de gezondheid voorop staat, waar een strenge controle op is door de commissie fokkerij en gezondheid die bestaat uit onafhankelijke personen die vanzelfsprekend geen Cane Corso fokker zijn. Uiteraard zal de overkoepelende organisatie de Raad van Beheer met wie wij de afgelopen maanden nauw contact gehad hebben ook toezien op het VFR van onze vereniging.

We zullen de komende tijd onwijs veel tijd investeren in het werven van nieuwe leden maar ook ligt de focus op het binnenhalen van grote shows/evenementen speciaal georganiseerd voor ons mooie ras.


Het doel van de vereniging is:
- de instandhouding en verbetering van de Cane Corso.
- de bevordering van de gezondheid, het gedrag en het welzijn van het ras in het algemeen
  en het voorkomen en bestrijden van gebreken.
- het bevorderen van de contacten tussen liefhebbers en fokkers.
- het overbrengen van kennis.
- het organiseren en plannen van evenementen, workshops en overige activiteiten.

Zelf ben ik verkozen tot voorzitter van onze vereniging waar ik als gepassioneerd fokker en liefhebber van de Cane Corso Italiano natuurlijk enorm trots op ben.

Ik zal mezelf volledig inzetten om samen met mijn team een geweldige rasvereniging in Nederland neer te zetten!

Verder roep ik een ieder op die zich op welke manier dan ook betrokken voelt en in wilt zetten zich aan te sluiten bij onze vereniging!


Word lid van onze vereniging

Lid zijn van een vereniging houdt in dat het lid de doelstelling van de vereniging steunt.
De leden hebben toegang tot de algemene ledenvergadering (ALV).

Als lid van de Dutch Cane Corso Association ontvangt u 1x per jaar ons clubblad en iedere maand onze nieuwsbrief. Deze staan boordevol informatie over de Cane Corso Italiano en over de vereniging, verhalen en foto's van de leden, geplande activiteiten en overige wetenswaardigheden.

Daarnaast informeren wij u over en kun je deelnemen aan de activiteiten georganiseerd door de vereniging; wandelingen, workshops, lezingen, clubdagen en (kampioenschaps)clubmatches.

Leden die niet enkel de ideeën van de vereniging steunen, maar ook een bijdrage leveren aan het doel van de vereniging in de vorm van inzet zoals bestuurs-/werkgroepsleden en/of evenementenmedewerker, worden wel actieve leden genoemd.
De zogenaamde passieve leden zijn voor de vereniging heel belangrijk omdat zij met hun bijdrage onze club in staat stellen de verschillende taken te kunnen bekostigen.

Op het moment van schrijven telt onze rasvereniging inmiddels 60 leden!!


Aanmelden als lid

U kunt zich online aanmelden bij de Ledenadministratie, waarna u binnen 14 dagen per e-mail van het te betalen bedrag in kennis wordt gesteld.


U kunt zich ook aanmelden als lid tijdens onze evenementen of activiteiten.


De kosten verbonden aan het lidmaatschap bedragen:
€ 30,00 lidmaatschap per jaar + eenmalig inschrijfgeld van €7,50
Elk extra gezinslid betaalt € 7,50
(u krijgt hiervoor stemrecht op de ALV een gezinslid heeft geen stemrecht op de ALV)
Na 1 Augustus van ieder kalenderjaar betaalt u slechts € 25,00 + €7,50 inschrijfgeld voor het lopende kalenderjaar.
Na aanmelding en acceptatie blijft men gedurende 2 jaar "aspirantlid". Dit houdt in dat men gedurende deze tijd wel toegang tot de Algemene Leden Vergadering heeft, maar geen stemrecht (zie huishoudelijk reglement)

Aanmelden als fokker

U kunt zich uitsluitend als aangesloten fokker registreren wanneer u in bezit bent van een kennelnummer afgegeven door De Raad van Beheer of Koninklijke Maatschappij St. Hubertus
Bent u in het bezit van een kennelnummer dan kunt u zich online aanmelden bij de ledenadministratie, waarna u binnen 14 dagen per e-mail van het te betalen bedrag in kennis wordt gesteld.
De kosten verbonden aan het fokkers lidmaatschap bedragen €100,00
Dit bestaat uit € 30,00 lidmaatschap per jaar + eenmalig inschrijfgeld van €7,50
+ lidmaatschapskaart per jaar €62,50
Na 1 augustus van ieder kalenderjaar betaalt u slechts € 20,00 + €7,50 inschrijfgeld
+ lidmaatschapskaart per jaar €62,50 voor het lopende kalenderjaar.

U krijgt hiervoor als fokker;
- Stemrecht op de algemene leden vergadering.
- Vermelding op de website als aangesloten fokker.
- Nest vermelding op de website + puppy bemiddeling.
- Vermelding van uw dekreu(en) op de website.
- Toegang en stemrecht op het fokkers overleg.
- Korting op inschrijving; evenementen, keuringen en seminars/lezingen.
- Op verzoek vooraf gereserveerde plaats tijdens evenementen.
- Korting bij De Raad Van Beheer op het chippen van de pups.
- Korting op medische onderzoeken bij de aangesloten klinieken.
- Korting op het officieel röntgenen HD & ED bij de aangesloten klinieken.
- Gratis puppy pakketjes van onze sponsoren voor uw puppy kopers.Uitsluitend fokkers ontvangen een lidmaatschapskaart.Word lid van onze vereniging!

Klik op onderstaande afbeelding om naar de website van de Cane Corso vereniging Nederland te gaan.

D.C.C.A.
Bergakker 26
4013 CM Kapel Avezaath
Nederland

www.canecorsovereniging.nl

info@canecorsovereniging.nl
+31650670138

IBAN: NL60BUNQ2208495179
BIC: BUNQNL2AXXX