Met pensioen of uitgesloten honden

Wij vinden het wel belangrijk om transparant te zijn en eerlijke informatie te geven over door ons uitgesloten honden of honden die met pensioen zijn.

Of waarom wij anderzijds een hond niet inzetten in ons fokprogramma,

Bij ons krijgt u een eerlijk verhaal en geen smoesjes!


Wanneer er door ons honden uitgesloten/afgekeurd zijn voor de fokkerij, kunt u deze terug vinden op deze pagina. 

 

Bij de afbeelding van de hond krijgt u de informatie van de betreffende hond. 

Honden kunnen door ons om verschillende redenen uitgesloten worden voor de fokkerij:

  1. Medische gronden: de hond heeft te slechte heupen, elle bogen of ogen. Dit wil zeggen dat de hond door ons is uitgesloten van de fokkerij, maar dat hij mag genieten van een leven als huishond. Soms komt het helaas voor dat een hond word geëuthanaseerd.
  2. Gedrag: sommige honden blijken tijdens het opgroeien niet geschikt te zijn als fok hond. Dit is altijd vanwege bepaalde ongewenste karaktereigenschappen. Deze karakter eigenschappen hebben ook bijna altijd een genetische component. Niet te verwarren met temperament een eigenschap die dit ras wel hoort te hebben. Honden met gedrag problemen worden ten alle tijden door ons uitgesloten van de fokkerij! Soms komt het helaas voor dat een hond word geëuthanaseerd.
  3. Leeftijd: honden die op leeftijd uitgesloten worden, zijn 7 jaar of ouder. Deze honden hebben hun steentje bijgedragen aan ons fok programma en zijn toe aan een welverdiend pensioen. En mogen genieten van hun pensioen als huishond.
  4. Verhoogd risico op ernstige erfelijke afwijkingen in het Genotype: honden met een verhoogd risico die afstammen uit lijnen waar (achteraf) van bekend is geworden dat ze ernstige erfelijke afwijkingen hebben (doorgegeven).  In de Cane Corso populatie valt onder andere de afwijking; Epilepsie onder deze noemer. Op epilepsie kan helaas (nog) niet worden getest bij de Cane Corso. De vererving van Epilepsie blijkt zo complex te zijn, dat het aantonen van de erfelijke belasting door DNA-testen nog niet mogelijk is. Een enkel ras daargelaten. Epilepsie is recessief, dat wil zeggen dat er twee dragers van de ziekmakende genen nodig zijn om een lijder geboren te laten worden. Het feit dat er, net als bij veel andere ziektes, niet over gesproken wordt en veel in de bekende "doofpot" gestopt wordt is meer dan verdrietig!  

"In ons fokbeleid zijn de gezondheid, het welzijn en het sociaal gedrag van honden leidend. 

Iedereen wil immers een gezonde en sociale hond!"


 

Valle del Futuro Akya is in Januari 2024 met pensioen gegaan.

Ze heeft bij ons in 2020 een nestje gehad waarvan we haar dochter Guilia en zoon Greyjoy (verkocht met dek recht) hebben aangehouden.

 

Het was de bedoeling dat Akya nog een nestje zou krijgen in een outcross combinatie echter is het ons helaas niet gelukt haar na haar 1e nestje nog drachtig te krijgen.

Er zijn meerdere pogingen gedaan, echter helaas zonder resultaat.

 

Het leek er sterk op dat Akya het echt niet meer wilde.

Ze liet zich ook niet meer dekken.

En ik ben van mening dat je de natuur hierin niet teveel moet sturen.

 

Een teef voelt zelf goed aan wat wel en niet goed is en in dit geval ben ik ervan overtuigd dat wanneer Akya toch drachtig geworden was er waarschijnlijk iets niet goed gegaan zou zijn met haar of de pups. 

En dat is het mij allemaal absoluut niet waard, wij fokken niet op grote schaal dus een nestje minder liggen wij niet van wakker. Het welzijn van onze honden is voor ons veel belangrijker.

 

Akya mag van haar pensioen gaan genieten in het gastgezin waar ze al woonachtig is bij Josha, Juanita en hun gezin.


 

Valle del futuro Arcturius is in April 2022 met pensioen gegaan, hij heeft eenmaal voor nageslacht gezorgd in een andere kennel.

Deze pups waren helaas niet allemaal zo ras typisch als verwacht.

Daarom heb ik besloten hem niet in te zetten in ons eigen fokprogramma en hem ook niet meer aan te bieden als dek reu!  

 

Arcturius woont in een gastgezin waar hij mag genieten van zijn vervroegd pensioen. 


 

Cico Della Valle Degli Orsi Ali is in April 2021 met pensioen gegaan omdat hij voor voldoende nageslacht gezorgd heeft in onze kennel.

Wij hebben twee dochters (Donna Imma & Guilia) van hem aangehouden om de kennel in de toekomst te versterken, en dat is voor ons voldoende!

 

Hij is verkocht naar Portugal en ik heb nog regelmatig contact met de fokker waar hij verblijft.


 

Malena Della Valle Degli Orsi Ali is in de zomer van 2020 met pensioen gegaan.

Van Malena hebben wij een mooie zoon Endymion aangehouden voor ons fokprogramma.

 

Malena is in het gastgezin blijven wonen en daar mag ze genieten van haar pensioen. Samen met twee van haar dochters en inmiddels kleindochters.

 


 

Valle Del Futuro Bran Stark werd in 2019 uitgesloten voor de fokkerij vanwege zeer ernstige gedragsproblemen. 

Hij heeft tot twee keer toe een kind in het gezicht gebeten en we willen niet weten wat er gebeurd was met het kind wanneer er geen volwassene tussenbeide was gekomen.

Deze karakter eigenschappen hebben (bijna) altijd een genetische component. 

Bran Stark hebben wij op een leeftijd van nog geen 1.5 jaar helaas moeten laten inslapen.

Allemaal in goed onderling overleg gegaan met het gastgezin waar hij toen woonde.

Dit was denk ik een van de moeilijkste keuzes die ik tot toen toe heb moeten maken als fokker.

En zeker niet de "makkelijkste weg" zoals ons (mij en het gastgezin) verweten is.

Maar wel de meest veilige en verantwoorde keuze voor iedereen, zeker voor Bran Stark!

En ik sta nog steeds achter deze keuze!

 

Met het kindje is het gelukkig goed afgelopen.

 

Helaas heeft zijn vader hetzelfde onbetrouwbare karakter, echter hier was ik helaas niet van op de hoogte gesteld.

 

De moeder van Bran Stark, Malena is een geweldig lieve hond die enkele jaren hier thuis heeft gewoond een echte allemans vriendin, die nog nooit ook maar gegromd heeft naar een mens, laat staan naar een kind!

Uit eerdere en latere nesten van Malena zijn geen gedragsproblemen bekend conclusie: fokken met een dekreu met gedragsproblemen is vragen om problemen!


 

Valle Del Futuro Blodreina werd in 2019 door ons uitgesloten voor de fokkerij omdat ze onvoldoende ontwikkeld is in uiterlijk en karakter zoals gehoopt.

En met de wetenschap van vandaag de dag sta ik helemaal achter deze keuze die ik toen al gemaakt heb!

 

Blodreina woont bij een collega fokker hier in de buurt die haar als gastgezin hond hebben.


 

Rothorm Jy Dream Khal Drogo werd in 2017 door ons afgekeurd en uitgesloten voor de fokkerij vanwege zijn zeer slechte heupen en elle bogen. 

 

Rothorm Jy Dream Khal Drogo hebben we helaas in moeten laten slapen op een leeftijd van 24 maanden omdat hij teveel pijn had op het laatste. 

Ook dit was een van de meest moeilijke beslissingen die ik als fokker, en vooral eigenaar, heb moeten maken. 

Hier heb ik soms nog steeds moeite mee.... de fokker uit Spanje waar hij vandaan komt is achteraf een zeer onbetrouwbaar persoon gebleken.

Wederom een harde les...


 

To breed means to select, Not just produce dogs!