Cane Corso fokker

Valle Del Futuro

"To breed means to select, Not just produce dogs"

Welkom op de nieuwe website van Cane corso fokker Valle Del Futuro wij zijn de Cane Corso fokker in Limburg sinds 2016.

Onze Cane corso kennel is gevestigd in Heerlen.

Aangesloten cane corso fokker bij de Raad van Beheer.

Wij zijn in het bezit van een UBN nummer en

het vakbekwaamheidsdiploma Besluit Houders van Dieren - Honden & Katten.

 

U krijgt bij ons een eerlijk verhaal en geen smoesjes!

Waar bloedlijnen en gezonde honden belangrijker zijn, dan de grootte,

het gewicht, het uiterlijk en show resultaten. 

Een hond die onverschrokken is en vraagt om daadkracht met een zachte hand.

GRAAG NODIGEN WIJ U UIT VOOR EEN BEZOEK AAN ONZE Cane Corso KENNEL.

hiervoor kunt u vrijblijvend contact opnemen!


Valle del Futuro Italo


Cane Corso puppy´s beschikbaar

 

Op 27 April 2024 zijn er in onze kennel zes schitterende Cane corso puppy´s geboren.

Wij hebben nog twee teefjes beschikbaar.

 

Voor meer informatie kunt u vrijblijvend contact opnemen.

Een reservering is pas definitief na een positieve kennismaking!

 

Bekijk onze puppy BLOG, deze is HIER terug te vinden.


Cane Corso Puppy

Mhysa met haar kleindochter Saxa

Eind 2022 hebben wij als Cane Corso kennel besloten dat de koers van onze kennel drastisch veranderd moest worden.

Het is momenteel zeer slecht gesteld met de gezondheid van de Cane Corso in Nederland maar ook in het buitenland.

De gehele populatie kampt met erfelijke gebreken welke in de meeste gevallen zelfs levensbedreigend zijn.

Veel mensen weten niet wat er momenteel speelt, met name epilepsie en DCM zijn een groot probleem op dit moment.

 

Een Cane Corso met epilepsie is zeer heftig om mee te maken voor iedereen die betrokken is en niet in de laatste plaats voor de hond zelf.

Daarom hebben wij besloten dat we geen waarde meer hechten aan een FCI stamboom zo lang de stamboeken gesloten blijven,

aangezien dit slechts een afstammingsbewijs is en niets zegt over de gezondheid van een hond.

En juist veel stamboom honden zijn ongezond door het hoge verwantschap aan elkaar.

 

Het fokken van de Cane Corso is op dit moment te vergelijken met Russisch roulette,

aangezien er vooralsnog niet getest kan worden op epilepsie, er te weinig genetische variëteit binnen de populatie is,

veel fokkers niet eerlijk zijn over de problemen binnen hun kennel,

niet alle fokkers voldoende kennis hebben van genetica en de vererving van defecten.

 

 

Onderzoek toont aan dat het gemiddelde niveau van inteelt 25% is.

Dat betekent dat de genetische gelijkenissen tussen honden van hetzelfde ras op hetzelfde niveau zit als dat van broers en zussen.

Kortom iedere pup is te vergelijken wanneer jij een kind zou krijgen met je broer of zus.  

Hetzelfde resultaat zou worden gehaald wanneer jij een kind zou krijgen met je vader of moeder.

Hoe hoger het percentage, Hoe groter het probleem!

 

 

Wij zullen wel combinaties Cane Corso x Cane Corso doen met honden

die wij zelf gefokt hebben. En waarvan we vaak ook de ouders al zelf gefokt hebben. 

Deze honden zullen pas worden ingezet op latere leeftijd!

Daarnaast gaan we voor ons eigen fokprogramma een genenpool opbouwen doormiddel

van outcross.

 

Wij hechten geen waarde meer aan een "raszuivere hond" met FCI stamboom als de hond binnen 2 jaar omkiept

of anderzijds geen kwaliteit van leven heeft.

Wij hechten ook geen waarde aan het lopen van shows en het behalen van titels,

wanneer de hond niet ingezet kan worden voor de fokkerij omdat hij niet gezond is.

Wat heb je aan een showhond met erfelijke gebreken? Wat heb je aan een ongezonde "kampioen" waar niet mee gefokt kan worden?

 

Wat heb je aan een Cane Corso wanneer deze binnen 2 jaar sterft aan epilepsie of DCM?

Het is helaas niet zo dat een Cane Corso die gediagnostiseerd is met epilepsie nog lang en gelukkig leeft.

De Cane corso heeft een extreem heftige vorm van epilepsie vergeleken met andere rassen, die wat mij betreft zwaar onderschat wordt.

Genezing is niet mogelijk, en medicijnen slaan bij de Cane corso vaak onvoldoende aan, dan is euthanasie de enige optie.

Deze honden worden uiteindelijk allemaal geëuthanaseerd.

Enkele uitzonderingen daargelaten maar deze honden zijn echt op een hand te tellen.  

 

Kan ik nog een Cane Corso kopen die gezond is?

 

Vaak krijg ik de vraag; "Bij welke fokker kan ik dan nog wel een gezonde Cane Corso kopen?" 

Mijn antwoord daarop is altijd; "Op dit moment is er geen enkele fokker of Cane Corso kennel die dit meer kan garanderen, ook wij niet!"

 

Is het dan nog wel verstandig om op dit moment een raszuivere Cane Corso te kopen?

Nee! wat mij betreft zeker niet zomaar en absoluut niet bij iedere fokker.

 

Is een outcross dan altijd gezonder?

 

Uiteraard kunnen deze honden ook (aangeboren) afwijkingen hebben,

echter de positieve effecten van een outcross zijn veel groter dan veel mensen vaak beseffen.

Outcross kun je goed inzetten bij rassen die (sterk) zijn ingeteelt, zoals ook bij de Cane Corso het geval is.

Hierdoor wordt een populatie verrijkt met 'nieuw bloed' en neemt de genetische variëteit in één keer flink toe.

Iedereen kan zich bedenken, dat een laag verwantschap veel gezonder is dan dieren die nauw verwant zijn aan elkaar.

 

Wat gaat Valle Del Futuro doen aan dit probleem?

 

Wij gaan starten met "outcross" 

Werken aan een gezonde Cane corso populatie.

Op dit moment zijn het spannende tijden in de rashondenwereld.

Er zijn steeds meer onderzoeken die uitwijzen dat het noodzakelijk is om de stamboeken te openen.

De Nederlandse welzijnscriteria waaraan alle honden moeten voldoen,

de nieuwe procedures voor kortsnuiten om maar wat te noemen.

Eén ding is zeker: we leven momenteel in een tijd van grote veranderingen. En dat is maar goed ook!

 

"Succes van een fokprogramma: balans tussen vooruitgang en genetische diversiteit!"

 

Outcross of Crossbreeding betekend het kruisen of uitkruisen. 

Kort samengevat; Het (incidenteel) fokken met andere rassen waardoor erfelijke aandoeningen worden teruggedrongen.

Outcross kun je goed inzetten bij rassen die (sterk) zijn ingeteelt, zoals ook bij de Cane Corso het geval is.

Hierdoor wordt een populatie verrijkt met 'nieuw bloed' en neemt de genetische variëteit in één keer flink toe.

Wij zullen hiervoor momenteel gebruik maken van de volgende rassen; Boerboel & Presa Canario.

 

Met andere woorden wij gaan honden fokken die in alles lijken op de Cane Corso, maar dit niet 100% zijn, een look a like.

Echter kunnen wij op deze manier wel veel meer garantie geven dat niet te testen erfelijke gebreken,

door een te hoog verwantschap voldoende geëlimineerd worden!

En dit is voor ons belangrijker dan een "raszuivere hond" die van alles mankeert en vaak vroegtijdig komt te overlijden.

Wij gaan er vanuit dat iedere puppy koper dit met ons eens is. En dit blijkt ook uit de positieve reacties die ik tot nu toe gehad heb!

 

 


Ons laatste nieuws & (BLOG) berichten!

Herken de foute fokker!

 

Helaas zijn er veel onbetrouwbare fokkers en handelaars. Zij willen geld verdienen ten koste van u en de pups.

Hoe vindt u een betrouwbaar adres en hoe herkent u een foute cane corso fokker? 

 

Broodfokkers zijn meestal niet aangesloten bij een rasvereniging.

Maar sommige misbruiken het lidmaatschap als dekmantel voor hun broodfok praktijken!

 

Cane Corso puppy BLOG

 

Op 27 April 2024 zijn er na bijna 1 jaar weer Cane Corso Pups geboren in onze Cane Corso kennel. 

 

De komende tijd zal ik in deze BLOG alle bijzonderheden en informatie delen.

 

Het sprookje;

"Ik ken mijn lijnen" Jou belofte aan de toekomst

 

Ik heb genoeg van het lezen van berichten van Cane Corso fokkers die beweren dat vaardigheid, ervaring en het “kennen van mijn lijnen” hen in staat stelt om nauw verwante honden te combineren zonder consequenties, terwijl ze feitelijk Russische roulette spelen.

 

Ik weet niet of deze mensen werkelijk geloven in het sprookje?

 

Wat is er nodig om fokkers en rasverenigingen ervan te overtuigen dat het slechts een kwestie van tijd is – de landmijnen liggen er, en een dezer dagen zal dat wat lijkt op een veilig pad, ze onthullen. Gegarandeerd !!!

 

Gedragsproblemen hond erfelijk !!

 

Agressie bij honden is een serieus gedragsprobleem.

Volgens de Raad van Beheer vinden er per jaar ongeveer 150.000 gerapporteerde bijt incidenten richting mensen plaats.

 

Naast dit schokkende aantal, zijn er dus nog de ongerapporteerde incidenten en beten richting andere honden en dieren.

Hoe kan het toch zo vaak fout gaan? Waarom ontwikkelen zoveel honden agressief gedrag? Wat is de rol van de fokker? 

in veruit de meeste, zo niet bijna in alle gevallen ligt de oorzaak van de problemen bij de fokker en niet bij de hond!

 

Dracht kalender hond

 

Drachtkalender bij de hond van dag tot dag.

 

Het Popular Sire Syndrome

 

Het Popular Sire Syndrome is het probleem wat zich voordoet als fokkers en soms zelfs in korte tijd allemaal hun teef door dezelfde reu laten dekken.

Populaire reuen worden veelvuldig gebruikt, terwijl er genoeg andere reuen zijn die helemaal niet worden gebruikt.

 

Het nadeel hiervan is dat dan de diversiteit in een populatie geheel verloren gaat, wat er voor zorgt dat er allerlei aandoeningen de kop opsteken.

 

BROODFOKKERIJ, GASTGEZIN-TEVEN & VERANTWOORDELIJKHEID ALS KOPER

 

Hoeveel honden heeft de fokker, en in welk tijdsbestek zijn die er gekomen?

Een fokker die in een paar jaar tijd van één hond naar 8, 10, 12 of zelfs meer honden is uitgebreid klopt natuurlijk niet.

Als je zoveel honden hebt, kun je niet meer de individuele aandacht geven aan de hond.

Dan gaat het je niet meer om de hond, maar om andere zaken....