IN MEMORIAM

Just this side of heaven is a place called Rainbow Bridge. When an animal dies that has been especially close to someone here, that pet goes to Rainbow Bridge. There are meadows and hills for all of our special friends so they can run and play together. There is plenty of food, water and sunshine, and our friends are warm and comfortable.All the animals who had been ill and old are restored to health and vigor. Those who were hurt or maimed are made whole and strong again, just as we remember them in our dreams of days and times gone by. The animals are happy and content, except for one small thing; they each miss someone very special to them, who had to be left behind.They all run and play together, but the day comes when one suddenly stops and looks into the distance. His bright eyes are intent. His eager body quivers. Suddenly he begins to run from the group, flying over the green grass, his legs carrying him faster and faster.

You have been spotted, and when you and your special friend finally meet, you cling together in joyous reunion, never to be parted again. The happy kisses rain upon your face; your hands again caress the beloved head, and you look once more into the trusting eyes of your pet, so long gone from your life but never absent from your heart.

Then you cross Rainbow Bridge together....

Xafira Di Casa Pretorian

15-07-2016 - † 26-09-2022 †

Op 26 September hebben wij helaas afscheid moeten nemen van Xafira Di Casa Pretorian door de gevolgen van kanker!

Mijn mooiste en meest ras typische Cane Corso die mij gelukkig twee prachtige nesten gegeven heeft met een zoon en een dochter die haar voort zullen zetten in mijn kennel.  Xafira woonde vanaf 2020 met veel plezier in een gastgezin waar ook haar dochter woont. Ik wil het gastgezin via deze weg bedanken voor dat ze de zorg op zich genomen hebben en sterkte wensen met het verlies van Xafira.

Lieve Xafira, mijn kleine `Fieratje` dankjewel dat ik jou baasje mocht zijn en dankjewel voor de prachtige pups die je me gegeven hebt. Ik zal je nooit vergeten en jij leeft voort in de kinderen die we samen op de wereld gezet hebben.

Dag lieve Fiera till we meet again!SANSA DEL MONTAGNA ORO

27-02-2014 - † 28-09-2015 †


Het overllijden van je trouwe viervoeter is natuurlijk nooit leuk, alleen zit er een groot verschil in op welke leeftijd de hond is overleden. Een hond die een lang en goed leven gehad heeft laat je makkelijker gaan dan een hond in de bloei van zijn leven met letterlijk nog een heel leven voor zich.

Op 28 September kreeg SANSA een eerste zware epileptische aanval waar ze helaas niet meer uitgekomen is, ze is letterlijk in mijn armen overleden!

SANSA heeft helaas maar 17 maanden jong mogen worden!

Sansa komt van "fokker" DEL MONTAGNA ORO en komt helaas uit een lijn waarin epilepsie veelvuldig voorkomt!!

Toen wist ik helaas niet beter!ZONDER AFSCHEID

weg zonder afscheid
geen opgewekt gekwispel
geen natte kusjes meer
aan je denken is pijnlijk
jouw vergeten nog veel meer